Shopping Online

Shopping Online

Emacs

no comment

Emacs er fellesnavnet for en gruppe tekstredigeringsprogrammer hvor GNU Emacs og XEmacs er de mest brukte. Emacs blir av mange verdsatt for sine gode utvidelsesmuligheter. Den er beregnet først og fremst på å redigere innhold, ikke til å endre skrifttyper og utseende slik GUI-baserte kontorverktøy i dag gjerne er. Emacs har et stort utvalg av funksjoner, og et viktig kjennetegn ved Emacs er mulighetene til å tilpasse programmet til nye situasjoner. Dette kan brukeren selv gjøre, men vanligvis gjøres det ved at ferdige utvidelser lastes inn.

Mange versjoner av Emacs har eksistert gjennom tidene, men idag er det to som er i alminnelig bruk: GNU Emacs som ble startet i 1984 av Richard Stallman og som fremdeles vedlikeholdes av ham, og XEmacs som i 1991 startet som en forgrening av GNU Emacs. De to er fortsatt i stor grad kompatible. Begge benytter seg av programmeringsspråket Emacs Lisp som utvidelsesspråk. Dette har gitt dem mulighet til å utføre oppgaver fra tekstredigerer til kompilator eller nettleser.

Den originale EMACS var et sett av Editor MACroS for tekstredigeringsprogrammet TECO. Makroene ble skrevet i 1975 av Richard Stallman. I starten ble arbeidet gjort sammen med Guy Steele. Inspirasjonskilden kom fra TECMAC og TMACS som også var TECO makroer som implementerte tekstredigeringsegenskaper. Disse var skrevet av Guy Steele, Dave Moon, Richard Greenblatt, Charles Frankston, og andre.

Historien til Emacs begynner ved MIT Artificial Intelligence Laboratory på 1970-tallet. Før den ble introdusert var standardeditoren på Incompatible Timesharing System (ITS), som var operativsystemet på AI-laboratoriets PDP-6 og PDP-10 maskiner, en linjeorientert editor TECO. I TECO var det å skrive, redigere og vise dokumentet forskjellige moduser. I så henseende lignet TECO på det senere vi. Det å skrive bokstaver til TECO plasserte ikke disse bokstavene inn i dokumentet. Det var nødvendig å gi en serie instruksjoner i TECOs kommandospråk som fortalte den at den skulle legge inn de nødvendige bokstavene. I mellomtiden ble ikke den redigerte teksten vist på skjermen. Dette ligner på editoren ed som fremdeles finnes.

Richard Stallman besøkte Stanford AI Lab i enten 1972 eller 1974 og så laboratoriets teksteditor E. Dette programmet hadde en intuitiv WYSIWYG-oppførsel slik det er tilfelle i nesten alle moderne teksteditorer. Dette imponerte Stallman. Ved MIT hadde en av programmererne, Carl Mikkelsen, implementert en visningsredigeringsmodus kalt Control-R til TECO. Denne modusen oppdaterte skjermen hver gang en bruker trykket på en tast. Da Stallman returnerte til MIT reimplementerte han denne modusen slik at den fungerte effektivt. Han la også til en makrofasilitet som lot brukeren redefinere et hvilket som helst tastetrykk til å kjøre et TECO-program.

Den nye versjonen av TECO ble raskt populær på AI-laboratoriet. Det ble snart utviklet en hel rekke makroer med navn som sluttet på MAC eller MACS for å indikere at det var makroer. To år senere tok Guy Steele fatt på å forene disse makroene til én enhet. Etter en natts felles programmering ved Steele og Stallman fullførte sistnevnte implementasjonen som inkluderte egenskaper for å utvide og dokumentere den nye samlingen av kommandoer. Resultatet ble kalt EMACS som stod for Editing MACroS. Ifølge Stallman valgte han navnet «fordi <E> ikke var i bruk som en forkortelse på ITS på den tiden».

Stallman forstod faren for at kustomisering kunne lede til dialekter og forking. Han satte derfor visse betingelser for bruken. Han skrev senere:

Den originale Emacs kjørte, i likhet med TECO, bare på PDP-10. Mange Emacsaktige teksteditorer ble skrevet i de neste årene for andre systemer. Blant disse er SINE (SINE is not EMACS), EINE (EINE is not EMACS) og ZWEI (ZWEI Was EINE Initially). Disse ble skrevet av Michael McMahon and Daniel Weinreb. I 1978 skrev Bernard Greenberg Multics Emacs på Honeywells Cambridge Information Systems Lab. Multics Emacs ble skrevet i Maclisp

Chile Home MEDEL 17 Jerseys

Chile Home MEDEL 17 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, som var en dialekt av programmeringsspråket Lisp. Her var også brukerutvidelsene skrevet i Lisp. Det viste seg å forbedre utvidelsesmulighetene i forhold til alle tidligere varianter, og har vært brukt siden.

EMACS ble bygget på TECO, men fungerte tilstrekkelig forskjellig fra denne til å bli betraktet som en egen teksteditor. EMACS ble raskt standard redigeringsprogramm på ITS. Det ble konvertert til operativsystemene Tenex og TOPS-20 av Michael McMahon, men ikke til Unix. Den første Emacslignende tekstredigerer som kunne brukes på Unix var Gosling Emacs som James Gosling skrev i 1981. Det ble skrevet i programmeringsspråket C. Utvidelsesspråket var Mocklisp som hadde en syntaks som lignet på Lisp.

Gosling Emacs var proprietær programvare i 1984. For å skape et fritt alternativ begynte Stallman det året å arbeide på GNU Emacs. Han baserte seg i startfasen på Gosling Emacs, men erstattet Mocklisp med en ekte Lisp interpret. Dermed måtte nesten all koden erstattes. Det ble det første programmet i GNU prosjektet. GNU Emacs og dets utvidelsesspråk (Emacs Lisp) ble skrevet i C.

De tidlige versjonene hadde hatt versjonsnummer av mønster 1.x.x, men etter versjon 1.12 bestemte man seg for å sløyfe det ledende tallet 1 ettersom man antok at det aldri ville komme til å bli endret. Versjon 13 var den første som ble sluppet, og 15.34 ble den første til å bli utbredt.

I likhet med forgjengeren Gosling Emacs kjørte GNU Emacs på Unix. Av disse to hadde GNU Emacs flere egenskaper, ikke minst en fullstendig Lisp-implementasjon. Dermed overtok GNU Emacs rollen som Emacs på Unix.

En tidlig alfaversjon av GNU Emacs 19 ble utgangspunktet for den mest kjente tidlige forgrening av et fritt program. Det var Jamie Zawinski som sammen med andre ved Lucid Inc. utviklet Lucid Emacs i 1991. Kildekodebasen ble raskt forskjellig, og forsøkene på å forene grenene ble oppgitt. Lucid Emacs ble siden gitt navnet XEmacs, og er sammen med GNU Emacs de to dominerende variantene.

GNU Emacs ble utviklet med tanke på maskiner med minst en megabyte RAM. Dette var store maskiner på den tiden, og det gjorde at det var en åpning for løsninger for mindre maskiner. Her er noen eksempler:

Resten av denne artikkelen handler om GNU Emacs og XEmacs. De er de to eneste versjonene av Emacs som er i utstrakt bruk idag. «Emacs» vil referere til begge to siden de er svært like i sine egenskaper. XEmacs startet som en fork av GNU Emacs, og nyere versjoner har forblitt noenlunde kompatibel med den.

Emacs er et av kraftigste og mest fleksible tekstredigeringsverktøy som eksisterer. Den er beregnet først og fremst på å redigere innholdet, ikke til å endre skrifttyper og utseende slik GUI-baserte kontorverktøy idag gjerne er. (Det betyr ikke at Emacs ikke kan brukes til dette.)

Emacs tilbyr en rekke funksjoner til det som kan se ut som en relativt enkel oppgave, å redigere tekst. Funksjonene varierer fra kommandoer som manipulerer ord, og paragrafer (fjerne dem, flytte dem, flytte forbi dem osv) via syntaksfremheving (ved for eksempel fargebruk) for å gjøre kildekode lettere å lese til å gjenta en vilkårlig sekvens av kommandoer som brukeren har definert som en tastaturmakro.

Funksjonsrikdommen i Emacs er et resultat av den uvanlige designen hvor nesten enhver funksjon helt ned til det å legge inn et enkelt tegn inn i dokumentet er kontrollert av en Lispfunksjon. Lispmiljøet (Emacs Lisp) gjør det mulig å endre variabler eller metoder underveis i redigeringen uten at Emacs må rekompileres eller restartes. Oppførselen kan følgelig endres nesten uten noen grenser. Dette kan brukeren selv gjøre, men vanligvis gjøres det ved at ferdige biter Lispkode lastes inn. Disse kodebitene kalles biblioteker, pakker eller utvidelser.

Emacs inneholder et stort antall biblioteker, og det er mulig å finne enda flere ved søk på Internet. Svært mange av disse bibliotekene implementerer hjelpemidler for utvikling av programmer. Det er mulig å benytte Emacs som et integrert utviklingsmiljø hvor editering kompilering og debugging utføres med Emacs som brukergrensesnitt. Andre bibliotek finnes for mer uvanlige oppgaver. En kort liste med eksempler følger:

Ulempen med at Emacs er lispbasert er at det koster resurser å laste biblioteker samt å kjøre kode som ikke er kompilert til maskinkode. Dette var spesielt merkbart på de tidlige systemene hvor Emacs ble implementert. Der var det ofte merkbar hastighetsforskjell på Emacs og dens rivaler. Det finnes flere spøkefulle akronymer på engelsk som hinter til dette: Eight Megabytes And Constantly Swapping (Åtte megabyte og kontinuerlig swapping – fra dengang hvor åtte megabyte var svært mye minne) Emacs Makes A Computer Slow (Emacs gjør en datamaskin langsom), og Eventually Mallocs All Computer Storage (Allokerer tilslutt alt minne). Idag er imidlertid datamaskinene så raske at Emacs sjelden føles langsom. Det er faktisk slik at Emacs er raskere å starte enn de fleste moderne teksteditorer. Et annet spøkefullt akronym griper fatt i brukergrensesnittet: Escape Meta Alt Control Shift.

Emacs er et av de ikketrivielle programmer som er portet til flest operativsystemer. Disse inkluderer de fleste Unix-lignende systemer (GNU/Linux, diverse varianter av BSDs, Solaris, AIX, IRIX, Mac OS X, osv

Argentina Home BIGLIA 6 Jerseys

Argentina Home BIGLIA 6 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

.), MS-DOS, Microsoft Windows og OpenVMS.

Emacs kan brukes både i en tekst-terminal og med et grafisk brukergrensesnitt. På Unixlignende operativsystemer bruker Emacs vindussystemet X som grunnlag for sin GUI. Den kan gjøre det enten direkte eller ved å bruke et «widget toolkit» som Motif, LessTif eller GTK+. Emacs kan også bruke systemets egen grafikk på Mac OS X (Carbon) og Microsoft Windows. Det grafiske grensesnittet tilby menyer, toolbar og kontekstmenyer.

Emacs tilpasser sin oppførsel til den type tekst den redigerer ved å velge en modus som passer til oppgaven. Det finnes overordnede og underordnede moduser. En overordnet modus (major mode) finnes definert for vanlige tekstfiler, kildekodefiler for mange forskjellige programmeringsspråk, HTML dokumenter, TeX og LaTeX dokumenter og mange andre typer tekst. Hver overordnet modus tilpasser bestemte Emacs Lisp variable slik at Emacs skal ha velegnede funksjoner. En av de vanlige funksjonene er syntaksfremheving, vanligvis ved fargebruk, for å synliggjøre spesielle nøkkelord, kommentarer og lignende. overordnede moduser sørger også for spesielle redigeringskommandoer. For eksempel har en modus for et programmeringsspråk vanligvis navigasjonskommandoer for å flytte til begynnelsen eller slutten av en funksjon.

En fil som redigeres knyttes til ett buffer, og hvert buffer har en overordnet modus knyttet til seg. I tillegg kan det være et antall underordnede moduser i funksjon. En underordnet modus implementerer for eksempel forskjellige innrykkstiler i programmeringsspråket C.

Mange brukere av Emacs tilpasser den til sitt eget behov. Det gjøres i hovedsak en av tre måter.

Den første er å bruke “skreddersy”-pakken, som tillater brukeren å sette vanlige tilpasninger ved hjelp av spesielle variable ved hjelp av et grafisk brukergrensesnitt. Disse variablene kan bestemme for eksempel fargeskjema. Denne metoden er beregnet på de som ikke ønsker å benytte Emacs Lisp-kode. Dette gjør den velegnet for nybegynnere.

Den andre måten er å samle tastetrykk til en tastaturmakro og få dem gjentatt for å automatisere komplekse oppgaver som skal gjentas mange ganger. Dette er en metode som vanligvis gjøres ad hoc og hvor makroene glemmes etter bruk. Det er imidlertid mulig å lagre dem for å bruke dem igjen senere

Argentina Home MARADONA 10 Jerseys

Argentina Home MARADONA 10 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

.

Den tredje metoden er å bruke Emacs Lisp. Vanligvis er slik brukerspesifikk kode lagret i en fil som kalles .emacs. Denne leses når Emacs starter. .emacs-filen er ofte brukt til å sette variable og til å endre key-binding til noe annet enn standard. Dette kan for eksempel være nyttig når standard tastekombinasjon er upraktisk med et norsk tastatur. .emacs-filen kan også brukes til å lage helt nye kommandoer. Mange avanserte brukere har .emacs-filer som kan være hundrevis linjer lange. Disse kan medføre at Emacs oppfører seg svært forskjellig fra det som er vanlig.

Hvis et stykke Emacs Lisp-kode er nyttig, pakkes det ofte som et bibliotek og distribueres til andre brukere. Mange slike tredjeparts biblioteker kan finnes på Internett. Et eksempel er et bibliotek som kalles wikipedia-mode. Den er til for å redigere Wikipedia-artikler. Det er en egen Usenet-diskusjonsgruppe, , som brukes for å poste nye pakker. Noen tredjeparts pakker har etterhvert blitt en del av standardbibliotekene.

Den første Emacs hadde et kraftig bibliotek for å hjelpe brukeren. Det kunne vise dokumentasjon for hver eneste funksjon, variabel og intern funksjon. Det er mulig at Emacs er opprinnelsen til denne teknikken. Det gjorde at Emacs ble beskrevet som selvdokumenterende.

Denne måten brukes fortsatt, og gjør dokumentasjonen lett tilgjengelig. For eksempel kan en bruker finne hvilken kommando som er bundet til en bestemt tastekombinasjon ved å trykke C-h k (Kontroll-h etterfulgt av minuskel k) etterfulgt av den ønskede tastekombinasjonen. (C-h k kjører kommandoen describe-key). Definisjonen av enhver funksjon inneholder en dokumentasjonsstreng som er ment å skulle presenteres på denne måten. Denne metoden har siden spredd seg til programmeringsspråk som Lisp og Java.

Emacs hjelpesystem er ikke bare til for nybegynnere, men er også nyttig for avanserte brukere som skriver Emacs Lisp-kode. Hvis dokumentasjonen for en funksjon eller variabel ikke er nok, kan hjelpesystemet brukes til å lete gjennom Emacs Lisp-koden etter såvel innebygde biblioteker som installerte tredjepartsbiblioteker. Dette gjør det svært gunstig å bruke Emacs hvis man skal skrive Emacs Lisp-kode.

I tillegg til den innebyggede dokumentasjonen har Emacs en usedvanlig lang og velskrevet manual. En elektronisk kopi av GNU Emacs Manual som er skrevet av Richard Stallman, følger med GNU Emacs og kan leses med den innebyggede Info browseren. XEmacs har en tilsvarende manual. Den er en avledning av GNU Emacs manualen fra samme tid som XEmacs programmet.

To andre manualer

Emacs har også en innebygget opplæringspakke. Når Emacs startes uten noen fil forteller den hvordan enkle redigeringer kan foretas, og hvordan opplæringsprogrammet kan startes.

Emacs støtter redigering av tekst skrevet i mange språk. Det finnes støtte for mange skriftsystemer, skriftmetoder og kulturelle konvensjoner. Emacs støtter stavekontroll for mange språk ved å kalle opp eksterne programmer som ispell. Mange kodesystemer for tegnsett er støttet, inkludert UTF-8. XEmacs versjon 21.5 har delvis støtte for Unicode. GNU Emacs 21.4 har tilsvarende støtte, og versjon 22 skal forbedre den støtten ytterligere. Denne støtten for forskjellige kodesystemer er basert på en egen internrepresentasjon som nødvendiggjør en oversettelse ved lesing og skriving. UTF-8 vil bli brukt som den interne representasjonen fra noen sene versjoner av XEmacs 21.5 og sannsynligvis i GNU Emacs 23.

Brukergrensesnittet er på engelsk, og har ikke blitt oversatt til noe annet språk. Det eneste unntaket er opplæringsdelen.

Det finnes et system som kalles Emacspeak beregnet på blinde og svaksynte. Dette muliggjør bruk av Emacs gjennom bruk av lyd.

Kildekoden som er C og Emacs Lisp, er fritt tilgjengelig for å leses

Chile Home Jerseys

Chile Home Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, modifiseres og videreformidling. Dette gjøres under GPL-lisensen. Eldre versjoner av GNU Emacs dokumentasjon var frigitt under en ad hoc-lisens som krevde at visse deler måtte være med også i modifiserte versjoner. I GNU Emacs’ brukermanual ble beskrivelsen av hvordan man kan få tak i GNU Emacs, samt Stallmans politiske essay «The GNU Manifesto» inkludert. XEmacs-manualen, som ble arvet fra eldre GNU Emacs-manualer da den ble avledet i sin tid, har samme lisens. De nyere versjonene av GNU Emacs-dokumentasjonen har tatt ibruk GFDL-lisensen og benytter seg av klausulen om invariant sections til å kreve at de samme delene tas med i avledede versjoner. I tillegg kreves det at manualene skal fortelle at de er GNU-manualer.

Fra et Unix-shell er det mulig å starte redigering av en fil ganske enkelt ved å skrive «emacs [filnavn]». Hvis det ikke eksisterer en fil med det navnet som er gitt, vil filen bli laget. Dette er imidlertid ikke den måten Emacs dokumentasjonen anbefale. Der anbefales det at Emacs startes uten noe filnavn. Dermed minsker risikoen for at men venner seg til å starte en ny Emacs for hver fil som redigeres. Dette vil forhindre at man drar nytte av alle fordelene med Emacs.

I normal redigeringsmodus oppfører Emacs seg som andre redigeringsprogrammer: tastene for de forskjellige tegnene (a, b, c, 1, 2, 3, osv.) vil legge vedkommende tegn inn i dokumentet, piltastene vil flytte redigeringspunktet, slettetaster vil fjerne tegn osv. Bak kulissene er imidlertid også noe så enkelt som a egentlig kommandoer som utfører en Emacs Lisp-kommando. I dette tilfelle er funksjonen som kalles self-insert-command. Mer kompliserte kommandoer er vanligvis knyttet til en sekvens av tegn da som regel med en eller flere modifikatortaster i tillegg. Kontrolltasten er en slik modifikatortast, alttasten er en annen. Disse presses samtidig med en vanlig tast.

Noen av disse kommandoene er vist i tabellen under. På standard Emacs vis står C for kontrolltasten og M for meta- eller alttasten. Taster som skal trykkes inn samtidig er sammenbundet med .

Legg merke til at kommandoene save-buffer og save-buffers-kill-emacs bruker flere modifiserte tastetrykk. For eksempel betyr C-x C-c at kontroll-x skal trykkes først, så kontroll-c. Denne teknikken som tillater flere kommandoer å bli bundet til tastaturet enn enkle tastetrykk kunne gitt, fikk Emacs fra TECMAC, en av TECO-samlingene som fantes i tiden før Emacs oppstod. Emacs gjorde den utbredt, og nå er metoden brukt av flere.

Når Emacs kjører i et grafisk miljø kan mange av kommandoene gis også ved hjelp av mus. Det finnes nedtrekksmenyer og en verktøylinje med ikoner. Mus kan også brukes til å fremskaffe en popupmeny. Mange erfarne Emacsbrukere foretrekker å bruke tastaturet fordi det er raskere og enklere når de nødvendige kombinasjonene er innlært.

Noen Emacskommandoer innebærer at et eksternt program kjøres for å utføre en oppgave. Et eksempel er ispell, som brukes for stavekontroll, enten gjennom en egen kommando, eller gjennom den underordnede modusen flyspell som sjekker underveis.

Minibuffer er et lite område, vanligvis siste linje, som Emacs bruker til å be om informasjon. Dette kan dreie seg om tekst det skal søkes etter, filnavn og andre typer tekst. Det er mulig å få Emacs til å fylle inn deler av for eksempel et filnavn, så lenge det er unikt, ved å trykke på tabulatortasten. Slik tab completion er ofte tilgjengelig.

Emacs holder tekst i en buffer. Brukeren kan lage nye buffere og kan fjerne de som ikke lenger ønskes. Det kan være flere buffere i bruk samtidig. De fleste buffere holder tekst som kommen fra tekst filer. Disse kan endres av brukeren og lagres tilbake på enten filen den kom fra eller en ny fil. Buffere brukes også til midlertidig tekst. Dokumentasjonen til hjelpesystemet er et eksempel på slike midlertidige buffere.

Både når Emacs kjøres i tekstterminaler og i grafiske modus kan Emacs splitte redigering i mindre deler. Det kan være forvirrende at Emacs kaller dette vinduer, men det har programmet gjort siden 1975. Oppdelingen i Emacs-vinduer har mange funksjoner. Forskjellige deler av samme buffer kan vises, eller flere forskjellige buffere kan vises. Kildekoden som redigeres kan for eksempel vises i ett vindu, med kompilatorens feilmeldinger vises i et annet. Emacs kan også i grafisk modus operere i flere rammer, som svarer til det som idag vanligvis tenkes på som vinduer.

Bruk av tastekombinasjoner med modifikatorer, ikke minst kontrolltasten kan lede til at lillefingeren blir brukt svært mye. Tunge brukere av Emacs kan få «Emacs-lillefinger» som er en belastningsskade. Dette leder til at en del emacsbrukere gjør om caps lock tasten til kontrolltast. Det finnes også tastaturer som tillater bruk av tommelen for å bruke de vanligste modifikatortastene. Pedaler er ytterligere en mulighet for å avlaste lillefingeren.

Share This:

U.S. Route 383

no comment

U

kelme Women

KELME Summer Outdoor Casual Cotton Printed Short-Sleeved T-shirt Womens

BUY NOW

39.99
29.99

.S. Route 383 was a north–south United States highway. US 383 was created in 1942, and deleted in 1982. After deletion, a portion of the highway became K-383.

US-383 began in Oakley, heading north along present-day US-83. A short distance north of Oakley, the route intersected I-70. In Halford, US-83/US-383 crossed over US-24. From here, the road turned northeast

Brazil Home KAKA 10 Jerseys

Brazil Home KAKA 10 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, where US-383 split from US-83 near Leoville. US-383 continued to the northeast until meeting US-36. At this point, the route turned east for a concurrency with US-36, crossing US-283 in Norton. Past Norton, US-383 split from US-36 and resumed northeast, reaching an intersection with US-183 near Woodruff a short distance south of the Nebraska border.

In Nebraska, US-383 continued north on the present alignment of US-183, reaching an intersection with US-136 in Alma. Prior to 1964, US-383 continued north past Alma

kelme Socks

KELME Professional Towel Exercise Tube Socks Running Low Non-Slip Leisure Sock For Lover

BUY NOW

$15.99
$10.99

, intersecting US-6/US-34 in Holdrege before ending at US-30 in Elm Creek.

When the route was first commissioned in 1942, it ran from Oakley, Kansas to Elm Creek, Nebraska, a distance of 175 miles (282 km). In 1964, the north end of US 383 was truncated to Alma

New Yorkbulls Away HENRY 14 Jerseys

New Yorkbulls Away HENRY 14 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, Nebraska.

Share This:

Rodrigo Lehtinen

no comment

Rodrigo Heng-Lehtinen (born Amanda Michelle Lehtinen on April 1, 1986 in Miami, Florida) is a Cuban-American, transgender LGBT rights advocate.

Heng-Lehtinen is a graduate of Palmer Trinity School where he was on the honor roll several times. In high school, he was active in a dramatic arts club and a mountaineering team, served in the Honor Council

lint remover

Electric Cord Operated Fabric Shaver – Clothes Lint Puller / Fuzz & Fluff Remover Sweaters

BUY NOW

$59.00
$12.99

, and founded a chapter of Amnesty International at the school. He began living openly as a man while attending Brown University, and he told his parents he was transgender.

Heng-Lehtinen was a member of Queer Alliance at Brown University. While attending Brown University, he produced the documentary Free Within These Walls, about Cuban prisoners of conscience

Real Madrid Club de Fútbol Away NAVAS 13 Jerseys

Real Madrid Club de Fútbol Away NAVAS 13 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

. Heng-Lehtinen was a field organizer for the National Gay and Lesbian Task Force. Later, he worked as the Membership Director at Gender Justice LA, a grassroots organization that works to build the power of the transgender community in Los Angeles through community organizing and leadership development. He also worked in fundraising at Liberty Hill Foundation and organized a transgender leadership development conference with the Transgender Law Center.

In May 2015

kelme Football Socks

KELME Children Towel Bottom Football Sock Teenagers Game Training Antiskid Socks

BUY NOW

$18.99
$11.99

, Heng-Lehtinen was honored by the LGBT-rights group, SAVE, at its 2015 Champions of Equality reception. He was honored for appearing with his mother in a television interview, increasing visibility of the transgender community.

In May 2016, Heng-Lehtinen and his parents appeared in a public service announcement titled “Family is Everything”, which discusses his family’s personal journey and acceptance, that all South Florida families should embrace their children, and the reason why all Americans should have the same opportunities regardless of gender identity or sexual orientation.

Heng-Lehtinen is the membership manager at GLAAD, an LGBT media advocacy organization.

Heng-Lehtinen is the oldest child of lawyer Dexter Lehtinen and congresswoman Ileana Ros-Lehtinen. He is the grandson of author Enrique Ros. He is the first openly transgender child of a member of Congress.

He married the artist Kristofer Heng in March 2015, changing his last name from Lehtinen to Heng-Lehtinen.

Share This:

Austal USA

no comment

Austal USA is the American branch of operations for Australian shipbuilder Austal. The facility, based on Blakeley Island in Mobile

United States Home BECKERMAN 15 Jerseys

United States Home BECKERMAN 15 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, Alabama employed more than 3,100 workers in early 2012, and has since grown to a little over 4,000 employees and contractors as of 2016. Due to expanded shipbuilding contracts from the United States Navy, the company announced in March 2012 that it planned to invest an additional $160 million in upgrades to its facilities and to increase its workforce to roughly 4,000 employees in the next few years.

The company built the Lake Express for service across Lake Michigan, and the Alakai for Hawaii Superferry. Huakai, the second high-speed vehicle-passenger catamaran for Hawaii Superferry has been launched at Austal USA. At 113 meters (371 feet) long, the new vessel is 6 meters (20 feet) longer than the Alakai, thanks to a bi-fold ramp, added by Austal to its stern, for use in austere ports without shore-side loading facilities, making it suitable for military use. The National Geographic Channel series MegaStructures featured an episode in September 2007 that detailed the construction, launch, and sea trials of the Alakai, the first catamaran Hawaii Superferry.

Austal USA is also currently constructing the Independence class of littoral combat ships for the United States Navy

Real Madrid Club de Fútbol Away KROOS 8 Jerseys

Real Madrid Club de Fútbol Away KROOS 8 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, based on a 127 m (417 ft) advanced trimaran seaframe, with one completed and a second under construction as of 2010. In March 2015, Navy Secretary Ray Mabus testified before Congress that the Navy intends to purchase a total of 52 the vessels. The final 20 will be upgraded with new capabilities. The cost of each ship is about $350 million.

It was announced on November 13, 2008 that Austal USA had won a U. S. Navy contract to build ten high-speed transport ships, known as the Spearhead class Joint High Speed Vessel. The design, with a catamaran seaframe, is drawn from the Austal-built MV Westpac Express. Unlike the Littoral Combat Ship, the Joint High Speed Vessel will be for transport, not combat.

The bankruptcy of Hawaii Superferry, and the construction problems on their first Littoral Combat Ship reduced Austal’s profit margin to only $9.2 million on revenue of $500 million in 2009.

On July 22, 2010, Austal USA hosted a keel-laying ceremony at its shipyard in Mobile, Alabama to signify the erection of the first modules on USAV Spearhead (JHSV 1), lead ship in the 10-ship Joint High Speed Vessel (JHSV) program, The JHSV program has a potential worth of over $1.6 billion for the company. On December 10, 2012, the navy awarded its final option under its current contract, and ordered JHSV-10.

On March 31, 2015 Austal USA signed a contract with US Navy worth $ 691 million for two Independence-class ships. Shipyard builds for the Independence class is in Mobile, Alabama. Under this contract company plans to request three LCSs per year through 2025.

Austal USA also signed a contact for 10 Joint High Speed Vessels (JHSVs). One of them, the Trenton (JHSV 5) completed acceptance trials March 13 and will shortly be delivered to the Navy’s Military Sealift Command.

On May, 2016 Austal USA has been awarded a $18.5 million contract from the Navy for the 12th Expeditionary Fast Transport (EPF) vessel.

Following complaints from the Sheet Metal Workers’ International Association (SMWIA), Austal USA has twice been found to have engaged in unfair labor practices with respect to the organizing effort of unions by the National Labor Relations Board. Unionization had been rejected by employees in elections held in May 2002 and April 2008. A third attempt in August 2011 was again rejected with a vote of 613 against unionization to 367 for it. The SMWIA filed a new complaint with the labor board after the result.

In March 2008, the company was sued by 22 employees for alleged racial discrimination and a hostile work environment. The company was found not guilty in separate discrimination trials that culminated in October 2011 and January 2012. A request for a new discrimination trial was rejected in March 2012 by a federal court. After appeals, seven of the plaintiffs were allowed to proceed to trial. Juries found in favor of Austal USA in April, 2015

Coordinates:

Share This:

Through the Eyes of the Dead

no comment

Through the Eyes of the Dead is an American deathcore band from Florence, South Carolina, formed in 2003. They have released three full-length albums, one EP, and one split album with The Knife Trade

Real Madrid Club de Fútbol Away NAVAS 13 Jerseys

Real Madrid Club de Fútbol Away NAVAS 13 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

.

The band was formed by Justin Longshore in 2003 after the break-up of a previous group, Tellherisaidgoodbye Their first full-length album was released in 2005 through Prosthetic Records. Shortly before, every member except for Longshore and Gunnels left white bracelets, with Gunnels also being let go a few months later due to personal reasons. They then added new members which would be known as the ‘malice’ lineup however, they would also part ways with the band before the 3rd studio album would be released, leaving behind only Jake Ososkie (bass) and Justin Longshore (guitar)remaining. After taking some offtime they regrouped yet again and released their 3rd album ‘Skepsis’. The band believes their current lineup is the strongest and that Skepsis represents a mix of everything the band has done and more. The band’s influences include Morbid Angel, Blood Has Been Shed, Suffocation, Cannibal Corpse (as suggested by the band’s name, possibly taken from the Cannibal Corpse song “Staring Through the Eyes of the Dead“), Meshuggah, Behemoth, and At the Gates.

The band has released three records with Prosthetic Records: Bloodlust in 2005, Malice in 2007, and Skepsis in 2010.

Shortly before the US release of Malice, the band shot a music video with acclaimed director David Brodsky at the abandoned mental facility in Kings Park, Long Island, NY

Argentina Home MASCHERANO 14 Jerseys

Argentina Home MASCHERANO 14 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

. The video went on to be one of the most played videos on MTV2’s Headbanger’s Ball in 2007 and was chosen as the #7 Video of the Year 2007.[citation needed] It was in the Top 10 Music Choice VOD for nearly 6 months as of April 2008.[citation needed]

TTEOTD has been touring extensively supporting the release of Skepsis w/ many national acts including Suffocation, The Faceless

kelme Socks

KELME Professional Towel Exercise Tube Socks Running Low Non-Slip Leisure Sock For Lover

BUY NOW

$15.99
$10.99

, Decrepit Birth, Fleshgod Apocalypse, Otep, Bury Your Dead, Chelsea Grin, The Tony Danza Tapdance Extravaganza, Impending Doom, Whitechapel, Born of Osiris, Periphery, and Greeley Estates to name a few. The band performed on half of 2010’s ‘thrash n burn’ tour as well. TTEOTD are currently back home writing for their next studio album which a label and release date have yet to be determined. On April 30, 2012 the band announced through their Facebook that Pre-Production has begun on a new album.

The band has posted some samples of their upcoming EP on Instagram.

Share This:

Personal mobility

no comment

In Universal Personal Telecommunications (UPT), personal mobility is the ability of a user to access telecommunication services at any UPT terminal on the basis of a personal identifier, and the capability of the network to provide those services in accord with the user’s service profile.

Personal mobility involves the network’s capability to locate the terminal associated with the user for the purposes of addressing, routing, and charging the user for calls. “Access” is intended to convey the concepts of both originating and terminating services. Management of the service profile by the user is not part of personal mobility. The personal mobility aspects of personal communications are based on the UPT number.

Chile Home VARGAS 11 Jerseys

Chile Home VARGAS 11 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

.org/wikipedia/en/thumb/6/62/PD-icon.svg/18px-PD-icon

Real Madrid Club de Fútbol Away MOORIC 19 Jerseys

Real Madrid Club de Fútbol Away MOORIC 19 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/6/62/PD-icon.svg/24px-PD-icon.svg.png 2x” data-file-width=”196″ data-file-height=”196″> This article incorporates public domain material from the General Services Administration document .

Share This:

Ray Lewis Workout Program

no comment

From 1996 through 2012, Ray Lewis was one of the best and most feared linebackers in the National Football League. He was the NFL Defensive Player of the Year twice, a first team All-Pro selection seven times and was chosen for 13 Pro Bowl games. Lewis attributed his success, in part, to his work ethic and intense workout routine, which combined old-school exercises with his own innovations.
Lewis¡¯s workouts are intense, but not purely scientific. One of his training methods — which he began as a boy but was still following as a pro — was to pick cards out of a deck and perform pushups in accordance with each card. If he drew a 7, for example, he¡¯d do seven pushups. A face card was worth 10 pushups, an ace 25 and a joker 50. He¡¯d proceed through the entire deck, shuffle the cards and then do the same workout, but with situps. In his NFL days, he went through three decks of cards for each exercise.
Lewis preferred functional exercises with athletic applications to working on machines. One of his staple workouts involved running on sand while wearing a 45-pound weight vest

Engross Real Madrid SERGIO RAMOS Fotball Skjorter Gray online

2015-16 Real Madrid SERGIO RAMOS Menn Regular Komfortabel Fotball Skjorter Gray

BUY NOW

NKR2,051.990
NKR271.990

. The warmup included 100 jumping jacks plus 100 squats, while wearing the vest. He¡¯d then space three cones 10 yards from each other along the sand and perform a variety of sprints. For example, he¡¯d line up 10 yards in front of the first cone and sprint to the cone, back to his starting line and then return to the cone. After repeating the exercise four times, he¡¯d perform five 20-yard sprints and five 30-yard sprints.
When Lewis left the beach and hit the gym he preferred dumbbell and body-weight exercises. A sample workout may include four sets each of incline and flat-bench presses, shrugs and rows, three sets of lying triceps extensions plus two sets each of front and lateral raises, biceps and cross-body curls, hanging leg raises and hanging oblique crunches. Lewis performed each set to failure.
Lewis performed 60-minute workouts at least three times per day, five days per week during the offseasons when he played in the NFL. He put in about 90 minutes of rest between sessions. He performed abdominal and core workouts each day — for example, he did between 2,500 and 3,000 ab rollouts per week, using a steel ab wheel. He also performed plyometric bounds.

Share This:

Secret Location

no comment

Secret location is a multi Emmy and Cannes Lion Award winning content studio across web, mobile, tablet and emerging platforms like Virtual and Augmented Reality, based in Toronto and LA.

Launching in 2009, Secret Location has grown to be one of the most recognized content studios in Canada and have now expanded into the US.

Secret Location staff have worked and collaborated with clients including: Samsung, Red Bull Canada, TELUS, Toyota, Cadbury, Air Canada, Mitsubishi, National Film Board of Canada

Colombia 2016 Home GUARIN 13 Jerseys

Colombia 2016 Home GUARIN 13 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, Stanfields, War Child, Focus Features, Fox Studios, NBC, Warner Bros., Disney XD, BET, PBS/Frontline, Nickelodeon/Teen Nick, Family Channel, CBC, MTV UK, YTV, CTV, , City TV, Global TV, Showcase, OLN, MGM, Endemol, Sony Pictures / Television, eOne, Shaftesbury Films, and Temple Street.

In 2014, eOne made an equity investment in the studio.

Within the past year they’ve partnered with VRSE and LA talent agency UTA

The company is a three-time Webby Award and four-time SXSW interactive Award Nominee and a Canadian Screen/Gemini, AToMiC, Creativity International, CASSIES, Marketing Awards and Banff World Media festival winner. This past year, the company won a Primetime Creative Arts Emmy Award in the category of User Experience and Visual Design for The Sleepy Hollow: VR Experience. This marks the first time a virtual reality project has ever been awarded an Emmy

Real Madrid Club de Fútbol Away PEPE 3 Jerseys

Real Madrid Club de Fútbol Away PEPE 3 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

.

Share This:

John Field

no comment

John Field (Dublino, 26 luglio 1782 – Mosca, 23 gennaio 1837) è stato un compositore e pianista irlandese. È conosciuto soprattutto per aver inventato il genere pianistico romantico del “notturno”, che ispirerà decine di compositori del romanticismo musicale fra cui Fryderyk Chopin.

Nacque in una famiglia di artisti: il padre, Robert Field, era un pastore protestante e suonatore di violino mentre il nonno, a lui omonimo, si dilettò con il pianoforte ed insegnò questo strumento al giovane John Yellow Women Dresses. Questi continuerà nello studio dell’organo in seguito con Tommaso Giordani.

Nel 1792 la famiglia si trasferisce a Londra e Field diventa allievo del compositore Muzio Clementi (al quale in seguito dedicherà una sua prima raccolta di sonate): mentre si esibisce per lui riceve il commento positivo di Joseph Haydn. Nel 1801 Field segue Clementi nel suo tour a Vienna (dove studia per un periodo con Johann Georg Albrechtsberger) e Parigi per poi stabilirsi definitivamente in Russia, dove diventa popolarissimo nei salotti aristocratici di Mosca e San Pietroburgo (città questa in cui nel 1810 si sposerà con una francese).

Raggiunta una certa fama, inizia ad esibirsi per conto proprio e tiene dei trionfali concerti a Parigi

kelme soccer jerseys

KELME Latest Men’s V Neck Short sleeve Football Training Suit Team Jerseys

BUY NOW

39.99
25.99

, in Belgio, in Svizzera ed in Italia. Nel 1831 però soffrendo di cancro all’intestino, è costretto a ritornare a Londra: passa per la Francia, dove ha l’occasione di ascoltare alcuni lavori per pianoforte di Liszt e, dopo aver trascorso nove mesi in un ospedale di Napoli, riesce a tornare a Mosca grazie all’aiuto di una famiglia nobile che lo aiuta finanziariamente. Nei suoi ultimi 16 mesi di vita compone gli ultimi notturni ma non smette di esibirsi: la sua ultima esibizione è del 1836 insieme a Carl Czerny.

Tra le tante opere di John Field meritano di essere citati i 7 Concerti per pianoforte ed i numerosi pezzi da solista, alcuni dei quali sono raccolti sotto il nome di Notturni; primo esempio del genere verranno presi ad esempio da numerosi compositori a venire tra cui il già citato Chopin e soprattutto Michail Glinka.

Opere per pianoforte solo

Altri progetti

Share This:

Dalriada School

no comment

Coordinates:

Dalriada School is a mixed voluntary grammar school in Ballymoney, Northern Ireland. The school draws its pupils from a wide geographical area and a range of social, religious and cultural backgrounds. In 2008 the school won the Northern Ireland State Secondary School of the Year award from The Sunday Times.

(as Ballymoney Intermediate school)

(as Dalriada School, Ballymoney)

Dalriada offers both music and drama.

Dalriada has four choirs, an orchestra, string group and wind band, and several other small instrumental groups.

There are several choirs throughout the school, ranging from the large choir of the younger years to the select few who are chosen for the chamber choir. These choirs meet at lunchtimes throughout the week, and take part in various musical events throughout the year, especially at the Christmas Carol concert. The Chamber Choir has represented the school in school choir of the year in days gone by, and has even started the tradition of visiting other countries to perform, e.g. the yearly chamber choir trip to London. The Senior Choir were the winners of School Choir Of The Year 2016

Dalriada’s orchestra, string group

Seattle Sounders FC Home Jerseys

Seattle Sounders FC Home Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, and wind band regularly perform at school concerts. The school also has a number of small groups, including the Irish Traditional Groups, a Dixieland Band, a Jazz Quartet, The Tuba Club, and several others.

The school holds several concerts each year, including the “Evening of Music”, where each choir and musical ensemble prepare a collection of songs, and the Christmas Carol Concert.[citation needed]

Dalriada has traditionally staged an annual Shakespearean production. This has been altered in recent years to include modern plays and musicals. Productions staged in recent years have included Les Misérables, Arthur Miller’s The Crucible, Oliver!,”Phantom Of The Opera”, Oklahoma, and next year’s production has been announced as “Macbeth”.

All pupils must take part in two periods of “Games” each week. Rugby is the main winter sports for boys with cricket and other types of athletics being practiced in the spring season. Hockey is the main sport for girls at the school. Rugby and Hockey are the main school sports, but Football and Orienteering are also available during the two Games periods. Dalriada football has risen in popularity through the success of the Under 14 team, winning the league twice in a row. Volleyball has recently become rather popular in the school, with the teams doing well in leagues. Other, less well known sports at the school include Archery, Football charm bracelets, Badminton, Fencing, Cross Country Running, Swimming up until 2nd year and Netball, with a number of these sports fielding successful teams.[citation needed] Although rowing is impractical at the school, some students have achieved strong success at local clubs.

Inter-house sports offer competition within the school. Each student belongs to one of five houses (Ross, Armour, Reynolds, Gordon and Calvert) and competes to defend the name of their house.

The school also offers students extra-curricular societies. Student-run societies have raised money through numerous charity events such as band nights and “World Aid Week.” Teams have travelled abroad to orphanages in Romania as part of a charity programme.[citation needed]

There are two debating societies in the school; a junior and a senior one. the Junior debating society is attended by years 8-10 and is the ‘training ground’ for future competitive debaters.[citation needed]

The senior debating society, Arguendo, is where year 11 and up come to debate, at Friday lunchtimes. Since its revival in 2008 the society has become rather popular, with Dalriada entering teams into the annual Debating Matters competition and the Denny all-Ireland Debating Competition. In 2009 a team of six won the Debating Matters Northern Ireland competition held in Coleraine University facing off stiff competition from many schools throughout the province in this knockout style competition. In 2008 a team from Dalriada were the overall champions of Northern Ireland, Ireland and the British Isles a tremendous accolade, and in 2009 Dalriada gained first place in Northern Ireland, and went on to represent NI in the all-Ireland final, but were narrowly defeated in a fierce debating battle.[citation needed]

In 2009/2010 Arguendo entered the Northern Ireland Debating competition, a long running competition, for the first time. The upper sixth team of Patrick McIlveen and Sarah Laverty were awarded Team of the Competition at the finals in Stormont after narrowly being defeated in the Quarter Finals, Sarah Laverty also received second place in the Speaker of the Competition.

In 2010/2011 the Society came under new leadership. The team once again entered the Northern Ireland Schools Debating competition this time with a different strategy. Team A was made up of Carla Hunter (Society President and Yr 14) and Rebekah Warke (Yr 12), Team B was made up of Leo Evans (Yr 12) and Craig Wysner (Yr13) but later Jessica Morrison (Yr 14). The two teams battled valiantly throughout the year, with both teams making it to the Quarter Final (Being the Only School to do so). At this stage Team A was unfortuanately defeated by the eventual Runners-Up, Team B though made it through to the Semi-Final where they were defeated by the eventual Champions. However Leo Evans of Team B was Nominated for the Best Individual Speaker of the Competition held at Stormont just before the final. In an intense debate on Social Networks and Revolution he was awarded Joint-Third by the judges.

However whilst all this was going on, the Society had entered a second competition, the UK Wide Debating Matter Championship which accepted team from northern Ireland in the main competition for the first time. A team of six debaters (Sarah McQuillan (Yr 13), Christy Gregg (Yr 14), Charlie MacLaughlin (Yr 13), Luke McAuley (Yr 13), Peter McCully (Yr 13) and Andrew Hanna (Yr 13)) won the Derry Qualifying Heat to make it through the Northern Ireland and Scotland final in Edinburgh, where they triumphed over schools from across the two countries. This allowed them to then qualify for the National Final held at the Royal Society of Medicine where they triumphed in the Quarter and Semi-Finals to make it through the Final, where they were narrowly defeated in an extraordinarily close debate on the Banning of the Burqa. The Society finished with its most successful year, finishing 3rd and 5th in the prestigious Northern Ireland Championships, and 2nd in the Debating Matters British Championship, and extraordinary accomplishment.

Dalriada also competes in the annual Bar Mock Trial Competition. This is a team of 16 individuals who prepare prosecution and defense mock legal cases for the regional finals each year in the Royal Courts of Justice in Belfast and spend considerable time training for the event. In 2010 this team won the regional Belfast heats which is a huge accolade. Upon their return, this team was invited to compete in the World Championships of Mock trial in the Empire City invitational, where they placed an astonishing 10th place, with several individual awards being given out. In 2011, An almost entirely new team of “Mockers” competed in the Regional Competition and won yet again. This time, the team competed in the National Finals in The Old Bailey in London, managing to come second in all of the United Kingdom. Once again, the team took part in the World Championships in New York City in October 2012.

The recently formed politics society is an opportunity for pupils to learn, or argue, about current affairs. it takes place every Thursday lunchtime and a wide variety of topics are discussed.

The Dalriada Astronomical Society was started in 2004. It is a society entirely pupil-run, with a new President elected each year. At regular meetings on Wednesday afternoons, members of the Society hold regular talks on a wide variety of astronomy-related subjects. The Astronomical Society also won a citizenship award for the Orion project, where local primary schools were invited in to learn about this constellation in a fun and engaging way.[citation needed]

Dalriada Preparatory Department was a fee-paying prep school affiliated to the main school and situated on the same campus. It closed in June 2013.

Share This:

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta

Login with

fodbold hat online | Billige Nike Fotball Jerseys online | Kelme Outlet

MCM Rucksack | Kelme Outlet | maje dresses outlet| maje dresses for sale

kelme paul frank outlet new balance outlet bogner outlet