Shopping Online

Shopping Online

Kampen mot glemselen. Kunnskapsvakuum i mediesamfunnet

no comment

Kampen mot glemselen var et kampskrift og en pamflett som kom ut i 1997. Den var skrevet av historikeren og statsviteren Odd-Bjørn Fure, også forskningsdirektør ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, og var rettet mot historikeren og spaltist i Dagbladet, Hans Fredrik Dahl, for hans mange omtaler av den kontroversielle britiske forfatteren David Irving.

Fure mente at Dahl brøt med akademiske normer, særlig i kravet til etterrettelig historieskriving, intellektuell orden og presisjon i bruken av begreper. Fure satte spørsmål ved det som han opplevde som manglende kritikk av Dahl fra fagmiljøet.

Seinere sa Fure seg lei av det han oppfattet som norske historikeres evne til å fortie fortiden. Norge er, i henhold til Fure, det eneste landet som ikke har hatt en eneste vitenskapelig studie rundt deportasjonene av jødene og norsk deltagelse på nazistisk side østfronten under den andre verdenskrigen, noe som har skuffet han.

Fure møtte kritikk fra andre, blant annet Rune Slagstad, for sin aggressive debattstil: «Fure mobiliserer i sitt felttog i bemerkelsesverdig grad et aggressivt retorisk repertoar som jeg ikke har møtt siden jeg var i de mest intense ideologiske konfrontasjoner med m-l-generalene Sverre Knutsen og Pål Steigan på 1970-tallet. Det er en debattkultur som ikke fortjener rehabilitering.»

Share This:

Comments are closed.



fodbold hat online | Billige Nike Fotball Jerseys online | Kelme Outlet

MCM Rucksack | Kelme Outlet | maje dresses outlet| maje dresses for sale

kelme paul frank outlet new balance outlet bogner outlet le coq sportif outlet online shopping shop online